Баспасөз Жаңалықтар

Хабарландыру

«Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Текелі қалалық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны директорлық міндеті бос лауазымына конкурс жариялау туралы
«Текелі қалалық ауруханасы» ШЖҚ МҚК бақылау кеңесі директорлық міндеті бос лауазымына конкурс өткізеді.
Конкурс өту уақыты, 2024 жылдың «04» қаңтар «18» қаңтар аралығында. Өткізілетін орны, Текелі қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 25, байланыс телефоны: 8 72835-4-22-10, эл. пошта tekeligbt@med.mail.kz
Аурухана туралы қысқаша сипаттама: Текелі қалалық ауруханасы Тәуелсіздік көшесі, 25, мекен жайда орналасқан. 04.01.2024 ж. жағдай бойынша штат саны 253 адамды құрайды, оның ішінде: дәрігерлер - 58 адам, орташа медициналық. персонал - 195 адам. Аурухана 135 төсекке есептелген, оның ішінде: Терапия бөлімі 27 төсек, хирургия бөлімі 25 төсек, акушерлік бөлімі 17 төсек, педиатрия бөлімі 16 төсек, жұқпалы бөлімі 25 төсек, оңалту бөлімі 25 төсек. Аурухана қажетті материалдық-техникалық базамен жабдықталған.
Директордың басты қызметтік міндеттері: Ұйымның өндірістік, басқару және қаржылық-шаруашылық қызметін, қабылданған шешімдер үшін толық жауапкершілікті көтереді, мүліктің қауіпсіздігі мен тиімді пайдаланылуы, сондай-ақ оның қызметінің қаржылық-экономикалық нәтижелерін басқарады. Ұйымның саясатын, стратегиясын және оны жүзеге асыру механизмін анықтайды. Ұсынылатын қызметтердің тиімділігін, сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін, олардың мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін одан әрі арттыруға бағытталған кадрлық жұмыстың жаңаларын енгізуді және қолданыстағы жетілдіруді қамтамасыз етеді. Ұйымды білікті кадрлармен қамтамасыз ету, олардың кәсіби білімі мен тәжірибесін ұтымды пайдалану бойынша шаралар қабылдайды. Әлеуметтік серіктестік қағидаттары негізінде ұжымдық шарттың әзірленуін, жасалуын және орындалуын, еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды жақсарту бойынша тиімді шаралар қабылдайды.
Ұйымның қызметінде, оның ішінде қаржылық-экономикалық басқару, шарттық және қаржылық тәртіпті нығайту, әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу мәселелерінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етеді. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдайды және босата алады. Сондай-ақ,
жеке және заңды тұлғалармен келісімшарттар, мәмілелер жасайды. Барлық қызметкер үшін міндетті, өз құзыретінің мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады. «Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 26 қарашадағы № 791 бұйрығына сәйкес конкурсқа қатысушыға талапты шектейді. Және басқаларға сәйкес.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау – 2021 жылдың «06» мамыр күніне дейін.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам хабарландыруда көрсетілген мерзімде келесі құжаттарды ұсына алады:
1) Конкурсқа қатысу үшін өтініш;
2) Еркін формадағы өмірбаян;
3) Білімі туралы құжаттардың көшірмесі;
4) Еңбек кітапшасының (бар болса) немесе еңбек келісімшартының көшірмелері, еңбек шартын қабылдау және тоқтату туралы бұйрықтардан үзінділер немесе жұмыс тәжірибесін растайтын басқа құжат;
5) 086 / У формасындағы денсаулық туралы анықтама;
6) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің соттылығының жоқтығы туралы анықтама.
Құжаттар электронды түрде хабарландыруда көрсетілген электрондық поштаға, құжаттардың алдын-ала шығарылуының аяқталу күніне дейін беріледі.
Құжаттардың түпнұсқалары әңгімелесу басталғанға дейін бір сағаттан кешіктірілмей ұсынылуы тиіс. Егер олар ұсынылмаған болса, сұхбаттасуға жіберілмейді.
Бақылаушы Кеңес ұсынылған құжаттарды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының қараша күнгі бұйрығымен белгіленген республикалық, облыстық, аудандық және қалалық маңызы бар денсаулық сақтау ұйымының басшысы лауазымына қойылатын біліктілік талаптары сәйкестігіне, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 1-тармағының 3) тармақшасында және 26-бабы 2-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген және «Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 2009 ж. 23 қараша 2015 ж., қарай отырып қарстырады және қатысушыларды әңгімелесуге жіберу туралы шешім қабылдайды.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттардың тізімі және әңгімелесу кестесі «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің сайтында орналастырылады.
Әңгімелесуге жіберілетін кандидаттарды, әңгімелесу өтетін күнді хатшы хабарлайды. Хабарлама кандидаттардың электронды адрестеріне және ұялы телефондарына ақпарат жіберу арқылы және ұялы телефон арқылы жүзеге асырылады.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттардың тізімі бекітілгеннен соң Бақылаушы Кеңес кандидаттарды қабылдау туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізеді.
Әңгімелесу келесі кезеңдерден тұрады:
1) Кәсіпорынды дамыту туралы презентация;
2) үміткердің құзыреттілігін бағалау.

Кәсіпорынның дамуын ұсынғанда үміткер Кәсіпорынның негізгі проблемаларына талдау жасайды және оларды шешудің жолдарын ұсынады.
Құзыреттілікті бағалауда денсаулық сақтау саласының негізгі нормативтік құқықтық актілері, мемлекеттік бағдарламалары, денсаулық сақтау саласының өзекті мәселелері және оларды шешу жөніндегі шаралар туралы білім деңгейі анықталады.

«Текелі қалалық ауруханасы» ШЖҚ МҚК Бақылаушы Кеңесі.

Объявление

Объявление о проведении конкурса на вакантную должность директора коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Текелийская городская больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу»

Наблюдательный Совет КГП на ПХВ «Текелийская городская больница» проводит конкурс на вакантную должность директора.
Дата проведения, с «04» января по «18» января 2024 года. Место проведения, г. Текели, улица Тәуелсіздік, 25. телефон: 8 72835 4 22 10, эл. почта – tekeligbt@med.mail.kz
Краткое описание Больницы: Текелийская городская больница находится в г. Текели ул. Тәуелсідік, 25. На 04.01.2024 г. штат - 253 человек, в т.ч.: врачей - 58 чел., средний мед. персонал - 195 чел. Больница рассчитана на 135 коек, в т.ч.: Терапевтический отделение 27 коек, Хиругическая отделение 25 коек, Акушер гинекологическое отделение 17 коек, педиатрическое отделение 16 коек, Инфекционное отделение 25 коек, Реабилитационное отделения 25 коек. Больница оснащена необходимой материально – технической базой.
Основные должностные обязанности директора: Руководит производственной, хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации здравоохранения, несет всю полноту ответственности за принимаемые решения, сохранность и эффективное использование имущества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Определяет политику, стратегию деятельности организации и механизм ее реализации. Обеспечивает внедрение новых и совершенствование существующих организационных форм и методов работы персонала, направленного на дальнейшее повышение эффективности и качества оказываемой диагностической, лечебной и профилактической помощи, повышение качества и конкурентоспособности оказываемых услуг, их соответствие государственным стандартам. Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному использованию их профессиональных знаний и опыта. Обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой дисциплины. Принимает действенные меры по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности организации, в том числе в вопросах финансово-хозяйственного управления, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений. Осуществляет прием и увольнение работников. Заключает договора, совершает сделки с физическими и юридическими лицами. Издает по вопросам своей компетенции распоряжения и приказы, обязательные для всех работников. В соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 «Об утверждении квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» предъявляются требование к участнику конкурса. И другие, в соответствии

Дата начала приема документов для участия в конкурсе – с «04» января по «18» января 2024 года.
Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в указанные в объявлении сроки следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
3) копии документов об образовании;
4) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора либо другой документ, подтверждающий стаж работы;
5) справку о состоянии здоровья по форме 086/у;
6) справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости.
Документы представляют в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении, до даты окончания приема документов.
Оригиналы документов представляются не позднее чем за один час до начала собеседования. При их непредставлении, лицо не допускается к прохождению собеседования.
Наблюдательный совет рассматривает представленные документы на соответствие требованиям по квалификации к должности руководителя организации здравоохранения республиканского, областного, районного и городского значения, установленным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года №791 «Об утверждении квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» и требованиям, указанным в подпункте 3) пункта 1 и подпунктах 2) и 3) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, и принимает решение о допуске участников к собеседованию.
Список кандидатов, допущенных к собеседованию, и график проведения собеседования размещается на сайте ГУ «Управления здравоохранения области Жетісу».
Кандидаты, допущенные к собеседованию, уведомляются секретарем о дате проведения собеседования. Уведомление осуществляется по телефону, посредством направления информации на электронные адреса и мобильные телефоны кандидатов.
После утверждения списка кандидатов, допущенных к собеседованию, Наблюдательный Совет проводит собеседование в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске кандидатов.
Собеседование состоит из следующих этапов:
1) презентация развития Предприятия;
2) оценка компетенции кандидата.
При презентации развития Предприятия кандидат представляет анализ основных проблем Предприятия и предлагаемые меры по их решению.
При оценке компетенции определяется уровень знаний об основных нормативных правовых актах, государственных программах отрасли здравоохранения, актуальных проблемах отрасли здравоохранения и мерах, принимаемых для их решения.
Наблюдательный Совет КГП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу»

Хабарландыру

«Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ облыстың денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарында бақылау кеңесі мүшесі лауазымына конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Кәсіпорындардың атауы Мекен жайы
«Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Текелі қалалық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Текелі қаласы,
Жетісу облысы
Тәуелсіздік, 25
тел. (8-72835) 4-22-10

Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың негізгі қызметі Жетісу облысы тұрғындарының денсаулығын сақтау болып табылады.
Бақылау кеңестеріне сайланған тұлғаларға қойылатын талаптар: жоғарғы білім, сондай-ақ, осы талаптардың бірі: 1) денсаулық сақтау саласында немесе мекеменің бейіні бойынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында жұмыс тәжірибесі бес жылдан кем болмауы; 2) денсаулық сақтау саласында немесе мекеменің бейіні бойынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында басшылық лауазымда үш жылдан кем болмауы; 3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы қоғамдық бірлестіктердегі мүшелігі; 4) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық (МВА) саласында қосымша білімі, жұмыс тәжірибесі үш жылдан кем болмауы тиіс.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін түрде); 2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме; 3) еркін түрде жазылған өмірбаяны; 4) үміткерді жеке тұлға ретінде куәландыратын құжатының көшірмесі; 5) жоғарғы білімі туралы құжаттың көшірмесі; 6) еңбек кітапшасының (егер болса) немесе еңбек шартының көшірмесі немесе соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылдау және еңбек шартының тоқтатылуы туралы бұйрықтардың көшірмесі; 7) құқықтық статистика жөніндегі Комитеттің аумақтық құрылымдары мен Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының арнайы тіркеуі берген қатысушының сотталмағандығын және жемқорлық құқық бұзушылығы болмағандығын растайтын құжаттары. Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы жарияланған күннен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде мына мекенжай бойынша ұсынылуы тиіс: Талдықорған қаласы, Гаухар Ана көшесі, 87, «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 209 кабинет.
Үміткер конкурстық өтінімнің түпнұсқасын конвертке салып, «Түпнұсқасы» деп белгі қоюы керек. Конвертте үміткердің тегі, аты, әкесінің аты және мекенжайы көрсетіледі. Конверт сыртқы конвертке салынады. Ішкі және сыртқы конверттер «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне мына мекенжай бойынша: Талдықорған қаласы, Гаухар ана көшесі, 87 жіберілуі тиіс және мемлекеттік кәсіпорынның _________«Бақылау кеңесі мүшелерінің конкурсы және «2024 жылғы 13 ақпанға дейін ашпау керек» деген сөздер болуы тиіс.
Конкурстық өтінім бір данадан жіберіледі.
Конкурстық өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі: 2024 жылғы 13 ақпан күні 18:30-ге дейін Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасына мына мекенжай бойынша: Талдықорған қаласы, Гаухар ана көшесі, 209 каб.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2024 жылғы 14 ақпанда сағат 10.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: Талдықорған қаласы, Гаухар ана көшесі, 87, «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 209 кабинет.
Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8(7282) 60-00-83 телефоны арқылы алуға болады.

Объявление

ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу » объявляет о проведении конкурса на занятие должности члена наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения области.

Наименование предприятий Местонахождение
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Текелийская городская больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» г. Текели,
область Жетісу
ул. Тауелсыздык, 25
тел. (8-72835) 4-22-10

Основной деятельностью государственных коммунальных предприятий на праве хозяйственного ведения является охрана здоровья населения области Жетісу.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные советы: высшее образование, а также одного из следующих требований:
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет;
3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права;
4) дополнительное образование в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права (МВА), с опытом работы не менее 3 лет.
Необходимые для участия в конкурсе документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография (в произвольной форме);
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Документы должны быть представлены в течение 30 календарных дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса по адресу: г. Талдыкорган, ул. Гаухар Ана 87, ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» каб. 209.
Кандидат запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Оригинал». На конверте указывается фамилия, имя, отчество и адрес кандидата. Конверт запечатывается во внешний конверт. Внутренний и внешний конверты должны быть адресованы: ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» по адресу: г. Талдыкорган, ул. Гаухар Ана, 87 и содержать слова «Конкурс членов наблюдательного совета государственного предприятия ________________ и «Не вскрывать до 13 февраля 2024 года».
Конкурсная заявка направляется по одному экземпляру.
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок: 13 февраля 2024 года до 18-30 часов в Управление здравоохранения области Жетісу по адресу: Талдыкорган, ул. Гаухар Ана, 87 каб.209.
Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 10-00 часов 14 февраля 2024 года по адресу: г. Талдыкорган, ул. Гаухар Ана 87, ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» каб. 209.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам:
8 (7282) 60-00-83.